Νάξος Αρχαιολογικό Μουσείο

To Αρχαιολογικό μουσείο της Νάξου βρίσκεται στην χώρα της Νάξου και στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτίριο χτισμένο πάνω στο φράγκικο τείχος που προορίζονταν για σχολη Ιησουητών. Σε αυτό το κτίριο στεγάζονταν η σχολή που φοίτησε ο Νίκος Καζαντζάκης στην ολιγόχρονη παραμονή του στην Νάξο. Το 1973 το εξαιρετικό αυτό κτίριο, χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της περιόδου του δουκάτου της Νάξου παραχωρήθηκε στην αρχαιολογική υπηρεσία για να στεγάσει το αρχαιολογικό μουσείο της Νάξου.

Νάξος Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου εκτίθενται έργα τέχνης και αντικείμενα καθημερινής χρήσης που ήρθαν στο φώς από τις ανασκαφές που διεξάγονται στη Νάξο για πανω από 60 χρόνια., και χρονολογούνται από τα νεότερα νεολιθικά έως τα παλαιοχριστιανικά χρόνια (5300 π.Χ. - 5ος αι. μ.Χ.). Oι ανασκαφές στην Νάξο έχουν φέρει στο φώς πλήθος αρχαιολογικών χώρων (Γρόττα, Απλώματα, Πλίθος στη Χώρα, Μέλανες, Σαγκρί, Ύρια, Τσικαλαριό στην κεντρική Νάξο, Πάνορμος, Κορφή τ' Αρωνιού στην ανατολική Νάξο) αλλά και πολυάριθμων ευρημάτων τα οποία στεγάζονται στο αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου.

Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου

Χώρα, Νάξος (Νομός Κυκλάδων)

Τηλ.: +30 22850 22725


ΝΑΞΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ